Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään Nimenhuuto.com- tai Futaajat.com-verkkopalveluita (yhdessä Palvelu).

Palvelun kuvaus

Palvelu on pikaviesti- ja ilmoittautumissysteemi joukkueiden ja harrasteseurojen käyttöön. Palveluun tallennetaan joukkueen tiedot, treeni-ajat ja ottelut sekä ihmisten tietoja ja ilmoittautumisia.

Tietosuoja & tietojen käsittely

Palvelua käytettäessä palveluun syötetään erilaisia palveluun liittyviä tietoja: nimiä, sähköpostiosoitteita, aikatauluja, paikkoja, jne. Nämä tiedot tallennetaan palvelun tietokantaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan palvelun tuottamiseen.

Käytämme kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita näyttääksemme mainoksia tällä sivustolla. Nämä palvelut voivat käyttää tietoja käyttäjien vierailuista tällä sivustolla (ei kuitenkaan henkilökohtaisia tietoja esim. sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista). Esimerkkejä tällaisista mainospalveluista ovat Google Adsense ja Criteo (privacy policy).

Palvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa sivuilta loukkaava tai laiton sisältö. Palvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa ei aktiiviset joukkueet palvelusta (ei sisäänkirjautumisia 6kk sisällä.)

Palvelun käyttö

Käyttäjällä on näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus palveluihin. Palveluita on käytettävä siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, palveluntarjoajille, yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Palveluiden käyttö ei saa olla näiden Käyttöehtojen, palvelun käyttöohjeiden- ja ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain käyttöehdoissa ja palvelukohtaisissa käyttöohjeissa ja -ehdoissa määritellyissä tarkoituksissa ja tavalla.

Käyttäjä saa käyttää palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Palveluita ei saa hyödyntää muulla tavalla kuten esimerkiksi elinkeinotoiminnassa. Käyttäjälle ei ole oikeutta ilman erillistä sopimusta käyttää palvelun sisältämiä tietoja Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Vastuu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on. Palvelun saatavuutta, virheettömyyttä, luotettavuutta tai turvallisuutta ei taata. Palvelun ylläpitäjät tai sen tekijät eivät ole vastuussa mistään palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista.

Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tätä verkkosivua. Käyttäjät sitoutuvat muutoksiin käyttämällä palvelua, jonka vuoksi on suositeltavaa tarkistaa nämä käyttöehdot ajoittain.

Lisätietoja

Palvelun tuottaa Sports Connected Oy (y-tunnus 2262082-5). Lisätietoja support (at) nimenhuuto.com.

Sports Connected Oy
Lönnrotinkatu 42G 95
00180 Helsinki